SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Vaihe II: 9/2022-8/2025

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Vuosiwebinaari järjestetään 1.11.2023

24 lokakuun, 2023|Kommentit pois päältä artikkelissa Vuosiwebinaari järjestetään 1.11.2023

Webinaarissa esittellään case-tutkimuksen tuloksia ja keskustellaan siitä siitä, miten maankäyttöpolitiikka konkreettisesti näkyy paikallisella tasolla.

Segregaatiota kuvaavat kuntakohtaiset tietopaketit valmistuivat

22 joulukuun, 2022|0 Comments

Segregaatiota kuvaavat kuntakohtaiset tietopaketit valmistuivat 22.12.2022 SmartLand-tutkimuksessa on syksyllä tuotettu segregaatiota kuvaavat tietopaketit 20 suurimmasta kunnasta. Tietopaketeissa on kuntakohtaista tietoa sosioekonomisesta kehityksestä erityyppisillä asuinalueilla. Olemme lähettäneet tietopaketin kuntien yhteyshenkilöille. Jos nämä eivät [...]