SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

 

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.
Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Mitä ne maankäytön päästöt on? Paikallisista päästöistä globaaleihin

15 tammikuun, 2020|0 Comments

Mitä ne maankäytön päästöt on? Paikallisista päästöistä globaaleihin 15.1.2020 Juudit Ottelin, tutkijatohtori, Aalto-Yliopisto   Maailman kasvihuonekaasupäästöt voidaan jakaa eri toimijoille usealla eri tavalla. Systeemisessä tarkastelussa päästöjä katsotaan useista eri näkökulmista, mikä paljastaa [...]

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

4 marraskuun, 2019|0 Comments

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön 4.11.2019 Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin. Smartland-tutkimushankkeen kick-off tilaisuus [...]