SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

SmartLand tutkimukselta odotetaan perusteita maapolitiikan muutokseen

maaliskuu 31st, 2021|0 Comments

Haluamme varmistaa, että tutkimuksella on merkitystä. Siksi kysyimme alkuvuonna vuorovaikutuskumppaneittemme kokemuksia tutkimuksen tähänastisten toimenpiteiden hyödyllisyydestä ja tutkimuksen viestinnästä. Samalla kokosimme odotuksista ja tarpeista tutkimukselle, tulevien toimiemme tueksi.

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

marraskuu 4th, 2019|Kommentit pois päältä artikkelissa Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin.