SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Overcoming the enclosures of urban space with urban commoning

marraskuu 30th, 2020|0 Comments

In the search for more sustainable modes of urban development it is vital to pay attention to the dynamics that ‘enclose’ urban land, infrastructure and public spaces from local citizens, often for the purposes of profit-making and commercial activities. Enabling citizens-led efforts to reclaim commons should be high on the agenda of sustainable urban land use policymaking.

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

marraskuu 4th, 2019|Kommentit pois päältä artikkelissa Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin.