SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Suunnittelukilpailut kestävän kaupunkikehittämisen tukena?

lokakuu 1st, 2020|Kommentit pois päältä artikkelissa Suunnittelukilpailut kestävän kaupunkikehittämisen tukena?

Suunnittelukilpailuja on käytetty yhtenä keinona tuottaa tietoa tulevaisuuden kaupungeista sekä työvälineenä muutosvoimaisten ratkaisujen tutkimisessa. Tutkin toukokuussa tarkistetussa väitöskirjassani (Merikoski, 2020), miten hyvin kahteen tällaiseen Suomessa vuosina 2010 ja 2011 toteutettuun suunnittelukilpailuun saadut ehdotukset vastasivat kilpailuohjelmissa annettuihin tavoitteisiin ja tehtäviin.

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

marraskuu 4th, 2019|Kommentit pois päältä artikkelissa Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin.