SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Vaihe II: 9/2022-8/2025

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

  • footsteps

Vihreä murros – kiinteistösektorin raikas uudistaja

10 toukokuun, 2022|0 Comments

Monet talouden sektorit ovat aikojen saatossa tarjonneet ratkaisuja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi, mutta epäonnistuneet tehtävässä. Vihreä siirtymä onkin mahdollista ainoastaan, jos kiinteistö- ja rakennusala ottaa johtajuuden siirtymän toteuttamisessa.

Jatkorahoitus varmistui

23 kesäkuun, 2022|Kommentit pois päältä artikkelissa Jatkorahoitus varmistui

Smartland-tutkimus sai Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN) jatkorahoitusta vuoden 2025 elokuun loppuun asti.

Kuntien maapolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa selviä eroja

21 maaliskuun, 2022|Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntien maapolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa selviä eroja

Kunnilla on laajasti liikkumavaraa sen suhteen, minkälaisia maankäytöllisiä tavoitteita, ja minkälaisin keinoin, ne haluavat maapolitiikallaan edistää.