SmartLand-tutkimushanke

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.
Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Looking for the wormhole towards affordable sustainable housing

lokakuu 30th, 2019|0 Comments

Looking for the wormhole towards affordable sustainable housing Athanasios Votsis, Adriaan Perrels, and Tuukka Rautio Weather and Climate Change Impact Research, Finnish Meteorological Institute https://en.ilmatieteenlaitos.fi/socio-economic-impact-research   How do livable and sustainable cities [...]

  • city view with blended colors over image

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

marraskuu 4th, 2019|0 Comments

Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin. Smartland-tutkimushankkeen kick-off tilaisuus järjestetään [...]