SmartLand-tutkimushanke

Vaihe I: 6/2019-8/2022

Vaihe II: 9/2022-8/2025

Kaupungistuminen on vauhdittanut talouskasvua, mutta se on tuonut mukanaan myös ikäviä oheisvaikutuksia, joita ei ole pystytty kitkemään. Asuntojen korkeat hinnat kasvavat entisestään, kaupungistuminen kuormittaa ympäristöä ja alueellistuminen aiheuttaa epätasa-arvoa eri asuinalueiden asukkaiden välillä.

Juuri tämän kaltaiset ongelmakohdat ja halu löytää kestäviä ratkaisuja ovat tuoneet joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön pohjalta alkunsa on saanut Smartland –hanke. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.

Hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa stretegisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmia kaupunkisuunnittelussa tulee vahvistaa

23 toukokuun, 2023|Kommentit pois päältä artikkelissa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmia kaupunkisuunnittelussa tulee vahvistaa

Ilmasto on jo lämmennyt emmekä pysty ilmastonmuutosta enää kokonaan estämään. Niinpä kaupungeissa on myös suunniteltava, miten väistämättömään muutokseen sopeudutaan mahdollisimman hyvin, jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä tai vähentää, ja toisaalta hyödyntää myönteisiä vaikutuksia.

Segregaatiota kuvaavat kuntakohtaiset tietopaketit valmistuivat

22 joulukuun, 2022|0 Comments

Segregaatiota kuvaavat kuntakohtaiset tietopaketit valmistuivat 22.12.2022 SmartLand-tutkimuksessa on syksyllä tuotettu segregaatiota kuvaavat tietopaketit 20 suurimmasta kunnasta. Tietopaketeissa on kuntakohtaista tietoa sosioekonomisesta kehityksestä erityyppisillä asuinalueilla. Olemme lähettäneet tietopaketin kuntien yhteyshenkilöille. Jos nämä eivät [...]

Jatkorahoitus varmistui

23 kesäkuun, 2022|Kommentit pois päältä artikkelissa Jatkorahoitus varmistui

Smartland-tutkimus sai Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN) jatkorahoitusta vuoden 2025 elokuun loppuun asti.