• Buildings under construction

Kaupungistuminen tuhoaa alueelliset hiilivarastot

11 syyskuun, 2023|

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jonka avulla kaupungistumisen tieltä menetetyn metsäalueen hiilivarasto saataisiin säilytettyä myös rakennettavalla alueella.

  • Aurinkolahti/Solvik in Helsinki, Finland

Vuosaari maankäyttöpolitiikan muutosten näyttämönä

24 elokuun, 2023|

Miten Vuosaareen viime vuosikymmeninä kohdistuva kaavoitus ja maapolitiikka ovat vaikuttaneet alueen kehitykseen? Miten nämä vaikutukset liittyvät asuntojen hintakehitykseen, segregaatioon ja hiilijalanjälkeen? Näitä kysymyksiä tarkastellaan monialaisen tutkijaryhmän yhteistyönä Smartland-hankkeessa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmia kaupunkisuunnittelussa tulee vahvistaa

23 toukokuun, 2023|

Ilmasto on jo lämmennyt emmekä pysty ilmastonmuutosta enää kokonaan estämään. Niinpä kaupungeissa on myös suunniteltava, miten väistämättömään muutokseen sopeudutaan mahdollisimman hyvin, jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä tai vähentää, ja toisaalta hyödyntää myönteisiä vaikutuksia.

Kaupunkien toimet eivät riitä segregaation ehkäisyyn

14 helmikuun, 2023|

Asuinalueiden välisen sosioekonomisen segregaation kasvun on osoitettu rantautuneen myös Suomeen. Pahetessaan se johtaa elämismaailmojen eriytymiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon rapautumiseen.

  • footsteps

Vihreä murros – kiinteistösektorin raikas uudistaja

10 toukokuun, 2022|

Monet talouden sektorit ovat aikojen saatossa tarjonneet ratkaisuja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi, mutta epäonnistuneet tehtävässä. Vihreä siirtymä onkin mahdollista ainoastaan, jos kiinteistö- ja rakennusala ottaa johtajuuden siirtymän toteuttamisessa.

Maapolitiikka osaksi ilmastonmuutoksen hillintää

28 toukokuun, 2021|

Tiukat hiilineutraaliustavoitteet asettavat kovia haasteita myös kuntien maankäyttöpolitiikalle. Smartland.fi-hankkeen ”Maankäyttöpolitiikka ja hiilineutraalisuus” – toukokuussa 2021 järjestetyssä työpajassa käsiteltiin tätä haastetta erityisesti maapolitiikan, kiinteistökohtaisen energiantuotannon ja puurakentamisen näkökulmista.

  • If wild nature is so important to us, why don't we have more of it in our cities

Rethinking smart density?

17 toukokuun, 2021|

Why do we densify sustainable cities? How can national level politics support carbon smart landscapes? If wild nature is so important to us, why we have so little of it in our cities? These were among the key questions raised and discussed in the Carbon-smart Urban Landscape online seminar on May 6th.

SmartLand tutkimukselta odotetaan perusteita maapolitiikan muutokseen

31 maaliskuun, 2021|

Haluamme varmistaa, että tutkimuksella on merkitystä. Siksi kysyimme alkuvuonna vuorovaikutuskumppaneittemme kokemuksia tutkimuksen tähänastisten toimenpiteiden hyödyllisyydestä ja tutkimuksen viestinnästä. Samalla kokosimme odotuksista ja tarpeista tutkimukselle, tulevien toimiemme tueksi.

Asuinalueiden eriytymiskehitystä seurataan tarkasti suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa

22 joulukuun, 2020|

Segregaatio eli asuinalueiden väestörakenteiden ei-toivottu eriytyminen on ajankohtainen teema kaikissa smartland-työpajoihin osallistuneissa suurissa kaupungeissa. Tuntuma monessa kaupungissa on, että erot asuinalueiden välillä ovat maltillisessa kasvussa, ja tähän halutaan puuttua ennen mahdollisten ongelmien kärjistymistä.

Overcoming the enclosures of urban space with urban commoning

30 marraskuun, 2020|

In the search for more sustainable modes of urban development it is vital to pay attention to the dynamics that ‘enclose’ urban land, infrastructure and public spaces from local citizens, often for the purposes of profit-making and commercial activities. Enabling citizens-led efforts to reclaim commons should be high on the agenda of sustainable urban land use policymaking.

Miten kuntien maapolitiikkaa kannattaisi arvioida?

28 lokakuun, 2020|

Maapolitiikalla, eli kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvillä tavoitteilla ja toimenpiteillä, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle, on merkittävä rooli maankäytön ohjauksessa ja kuntataloudessa. Kunnan asema maamarkkinoilla on hallitseva. Kaavoitusmonopolin turvin se vastaa yksin siitä, minne asuntorakennusoikeutta ja muita toimintoja sijoitetaan, ja kuinka paljon.

Suunnittelukilpailut kestävän kaupunkikehittämisen tukena?

1 lokakuun, 2020|

Suunnittelukilpailuja on käytetty yhtenä keinona tuottaa tietoa tulevaisuuden kaupungeista sekä työvälineenä muutosvoimaisten ratkaisujen tutkimisessa. Tutkin toukokuussa tarkistetussa väitöskirjassani (Merikoski, 2020), miten hyvin kahteen tällaiseen Suomessa vuosina 2010 ja 2011 toteutettuun suunnittelukilpailuun saadut ehdotukset vastasivat kilpailuohjelmissa annettuihin tavoitteisiin ja tehtäviin.

Kohtuuhintainen asuminen on Suomessa sekavasti määritelty kokonaisuus, jota ei hallitse kukaan

3 kesäkuun, 2020|

Tärkeänä asuntopoliittisena tavoitteena toistellaan, että asuminen ei saisi maksaa liikaa tai asumisen pitäisi olla kohtuuhintaista. Tässä vaiheessa vastuu siirtyy usein kuulijalle; on harvoin selvää, mitä puhujat sillä täsmällisesti tarkoittavat. Pyrimme selventämään tätä sekavaksi koettua kokonaisuutta vasta ilmestyneessä artikkelissamme.

  • Kerrostalot

Pandemiat ja asuntohintakehitys – mitä kertoo tieteellinen tutkimus?

18 toukokuun, 2020|

Aihepiirin niukan tieteellisen kirjallisuuden pohjalta voi todeta, että pandemia aiheuttaa tyypillisesti selvästi voimakkaamman pudotuksen asuntojen kauppamäärissä kuin hinnoissa, ja vuokrataso reagoi vielä selvästi hintoja vaimeammin. Koronapandemia – niin ikävä kuin se onkin – tuo mukanaan mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia asuntomarkkinatutkijoille siinä missä muillekin tieteen tekijöille.

Kaupunkien maapolitiikka hyötyisi selkeytyksestä

30 huhtikuun, 2020|

Kaupungin kuin kaupungin maapolitiikka hyötyisi selkeytyksestä. Osastrategiassa tulee päättää tavoitteista ja linjauksista, ehkä joiltain osin keinoistakin. Tavoitteita ei voi olla kovin paljon ja niiden tulee olla hierarkiassa keskenään.

Asuntotarjonnan joustavuus ja asumiskustannukset

23 maaliskuun, 2020|

Asumiskustannusten pidemmän aikavälin kehityksen kannalta erityisen tärkeä on asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin tarjontajousto. Pitkän aikavälin tarjontajouston alueelliset erot ovat Suomessa merkittävät. Eroja selittävät erityisesti kaupungin väestömäärä sekä hallinnollisten ja maantieteellisten tekijöiden tarjonnan sopeutumiselle asettamat rajoitteet.

Maankäyttöpolitiikka ja asumissegregaatio

3 joulukuun, 2019|

Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma asettaa yhdeksi tavoitteekseen sosiaalisesti kestävien kaupunkien luomisen. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu muun muassa eriarvoisuuden kaventaminen, yhteisöllisyys ja edullinen asuminen – sekä segregaation torjunta. Nämä kaikki kytkeytyvät läheisesti toisiinsa.

Looking for the wormhole towards affordable sustainable housing

30 lokakuun, 2019|

How do livable and sustainable cities look like in practice? How does one balance the economic, social and environmental goals of sustainable development, in the short- and long-term? What kinds of land use policy have the potential to steer urban development into affordable, socially balanced, and climate-friendly configurations?

Kohti parempaa kaupunkikehitystä

12 syyskuun, 2019|

Smartland -hanke tuo yhteen tutkijat ja käytännön tekijät tunnistamaan ja kehittämään maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.