Asuntotarjonnan joustavuus ja asumiskustannukset

23 maaliskuun, 2020|

Asumiskustannusten pidemmän aikavälin kehityksen kannalta erityisen tärkeä on asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin tarjontajousto. Pitkän aikavälin tarjontajouston alueelliset erot ovat Suomessa merkittävät. Eroja selittävät erityisesti kaupungin väestömäärä sekä hallinnollisten ja maantieteellisten tekijöiden tarjonnan sopeutumiselle asettamat rajoitteet.

Maankäyttöpolitiikka ja asumissegregaatio

3 joulukuun, 2019|

Kansallinen kestävän kaupunkikehityksen ohjelma asettaa yhdeksi tavoitteekseen sosiaalisesti kestävien kaupunkien luomisen. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu muun muassa eriarvoisuuden kaventaminen, yhteisöllisyys ja edullinen asuminen – sekä segregaation torjunta. Nämä kaikki kytkeytyvät läheisesti toisiinsa.

Looking for the wormhole towards affordable sustainable housing

30 lokakuun, 2019|

How do livable and sustainable cities look like in practice? How does one balance the economic, social and environmental goals of sustainable development, in the short- and long-term? What kinds of land use policy have the potential to steer urban development into affordable, socially balanced, and climate-friendly configurations?

Kohti parempaa kaupunkikehitystä

12 syyskuun, 2019|

Smartland -hanke tuo yhteen tutkijat ja käytännön tekijät tunnistamaan ja kehittämään maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan.