Esitykset

Vuosiwebinaari 2023: Case Vuosaari: Asuntohintojen alueellinen kehitys, Elias Oikarinen
1.11.2023

Vuosiwebinaari 2023: Segregaation hallinta – Vuosaari / Aurinkolahti, Jarkko Rasinkangas, Hannu Ruonavaara & Katriina Rosengren
1.11.2023

Vuosiwebinaari 2023: Vuosaaren sosioekonominen kehitys, Aleksi Karhula
1.11.2023

Vuosiwebinaari 2023: Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset, Ilmari Talvitie, Reija Ruuhlea
1.11.2023

Vuosiwebinaari 2023: Vuorovaikutus, tiedon tuottaminen ja tavoitteiden kompleksisuus, Katri-Liisa Pulkkinen, Aija Staffans
1.11.2023

Vuosiseminaari 2022: Teesien yhteenveto
3.11.2022

Vuosiseminaari 2022: Teesit – Asuminen
3.11.2022

Vuosiseminaari 2022: Teesit – Hiilineutralius & Energia, Ilmari Talvitie
3.11.2022

Vuosiseminaari 2022: Teesit – Segregaatio
3.11.2022

Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu, FUNDI-Kiinteistötalouden ajankohtaisseminaari, Prof. Seppo Junnila
13.10.2022

Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla, Finnbuild, Puuinfo, Prof. Seppo Junnila
4.10.2022

Täydennysrakentaminen 2022: Täydennysrakentamisen määritelmästä ja perusteluista, Tuulia Puustinen
28.9.2022

Täydennysrakentaminen 2022: Alueellisen eriytymisen hallinta täydennysrakentamisella, J. Rasinkangas, K. Rosengren, H. Ruonavaara
28.9.2022

Täydennysrakentaminen 2022: Täydennysrakentaminen ja segregaatio, A. Karhula, S. Ala-Mantila, A. Kurvinen, T. Kaupinen
28.9.2022

Täydennysrakentaminen 2022: Täydennysrakentamisesta syntyvät ilmastopäästöt vs. hiilineutraaliustavoite, Ilmari Talvitie
28.9.2022

Täydennysrakentaminen 2022: Täydennysrakentaminen – Terveisiä Montrealista, Aija Staffans
28.9.2022

Megatrendit muovaavat rakennetun ympäristön toimintaa ja taloutta, Kuntamarkkinat 2022, Prof. Seppo Junnila
15.9.2022

Valtuustosparraus, Ilmastoviisas kaupunkirakentaminen
Urbaanin puurakentamisen perusteet, Prof. Seppo Junnila
29.8.2022

Miksi ja miten puurakentamista, Prof. Seppo Junnila
17.6.2022

Vappupuheita kasvavasta kaupungista 2022: Kaavoituksen kiire ilmastotavoitteita hidastamassa, Tiina Merkikoski
25.4.2022

Vappupuheita kasvavasta kaupungista 2022: Vihreä murros kaupungeissa, Prof. Seppo Junnila
25.4.2022

Hankeseminaari 2022: Energiamurroksen vaikutus kiinteistöjen arvoon, Prof. Seppo Junnila
13.4.2022