Kick-off -tilaisuus käynnistää rajoja ylittävän yhteistyön

4.11.2019

Vuorovaikutuskumppaneiden verkosto kokoontuu tutustumaan Smartland -hankkeeseen ja osallistumaan keskusteluihin keskeisistä teemoista. Esittelyhenkisessä tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä syvennytään kestävän kaupunkikehityksen keskeisiin kysymyksiin.

Smartland-tutkimushankkeen kick-off tilaisuus järjestetään hankkeen vuorovaikutuskumppaneille 28.11.2019 Espoon Otaniemessä. Tilaisuuteen on kutsuttu edustajia hankkeen sidosryhmistä, joihin kuuluu yli 20 Suomen suurinta kuntaa, yrityksiä sekä kansallisia toimijoita. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa hankkeen tutkijoilta, professori Erwin van der Krabbenilta Radboud Universitysta, Hollannista, Tampereen kaupungin apulaispormestarilta Jaakko Stenhälliltä sekä Hämeen Liiton maakuntajohtajalta Anna-Mari Ahoselta.

Lisäksi tilaisuudessa on osallistava osuus, jossa vuorovaikutuskumppanit pääsevät itse pohtimaan maankäytön suunnittelun työkaluja, maankäytön haasteita sekä tutkimuksen hyötyjä ja edellytyksiä. Keskustelun myötä vuorovaikutuskumppanit pääsevät vaikuttamaan hankkeen tulevaisuuteen sekä verkostoitumaan.

Tuloksia yhteistyön avulla

Rajoja ylittävä yhteistyö on hankkeen toteutumisen kannalta välttämätöntä ja tämä korostuu kick-off -tilaisuudessa, sillä paikalla on alan edustajia lukuisista eri yrityksistä, kunnista sekä muista organisaatioista. Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia maankäytön suunnittelun työkaluja yhteistyössä näiden alan keskeisten toimijoiden kanssa. Toimijoiden laaja-alaisuus mahdollistaa sen, että uusia maankäyttöpoliittisia toimintatapoja ja työkaluja voidaan kehittää monipuolisesti ja yhteiskunnan eri osa-alueita hyödyttäen.

Hankkeen jatkuessa tutkimuksen ja vuorovaikutuksen osuudet vuorottelevat ja kumppanit saavat tuloksia ajantasaisesti hyödynnettäväkseen. Maankäyttöpoliittisia ratkaisuja kehitellään erityisesti sellaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuten asumisen saatavuus ja hinta kasvavissa kaupungeissa, asuinalueiden sekä asuntokategorioiden eriytymiskehitys ja kaupunkien asuntokannan ja asuntoalueiden hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus.