Kohti parempaa kaupunkikehitystä

Smartland -hanke tuo yhteen tutkijat ja käytännön tekijät tunnistamaan ja kehittämään
maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti
kestävämpään suuntaan.

Kaupungistuminen on yksi aikamme merkittävimmistä ja näkyvimmistä ilmiöistä niin Suomessa kuin
globaalistikin. Kaupungistumisen vaikutukset näkyvät esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvussa ja
työn tuottavuuden lisääntymisessä, mutta lisäksi kaupunkien nopea kasvutahti on tuonut mukanaan
merkittäviä negatiivisia oheisvaikutuksia, joita ei ole samassa suhteessa pystytty pienentämään.
Nämä oheisvaikutukset herättävät kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Miten asumisen
kohtuuton hinnannousu voidaan pysäyttää? Miten kaupungistuminen vaikuttaa ilmastoon ja miten
kaupunkeja voidaan kehittää kestävästi ja ympäristöystävällisesti? Miten alueellistumisen
aiheuttamaan segregaatioon tulisi suhtautua ja miten epätasa-arvon syntymistä voitaisiin estää
kaupunkisuunnittelulla?
Muun muassa tällaiset kysymykset ja ongelmakohdat toivat joukon tutkijoita yhteen, ja yhteistyön
pohjalta alkunsa sai Smartland -hanke. ”Olimme tutkijakollegoiden kanssa ymmärtäneet, että jos
asioita tehdään yhdessä, sillä on suurempi merkitys. Projekti antoi mahdollisuuden siirtyä ajatuksista
konkreettisiin tekoihin”, kommentoi hankkeen syntymistä kiinteistötalouden professori Seppo
Junnila, joka on yksi tutkimusprojektin perustajista.

Ainutlaatuinen kaupunkikehityshanke

Smartland -hanketta ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja
Ilmatieteen laitos. Suomen Akatemian strateginen tutkimus rahoittaa hanketta.

”Vastaavanlaista hanketta ei ole missään toteutettu niin, että mukana olisivat maan 20 suurinta
kaupunkia ja kaupunkiseutua. Yleensä ollaan lähdetty aina kaavoituksen tai kiinteistö-kehityksen
näkökulmasta, mutta tässä hankkeessa ovat aidosti mukana maankäyttöpolittiiset keinot” sanoo
Junnila. ”Keskeisimpänä toimintana hankkeessa on, että käytännön toimijat ja tutkijat kokoontuvat
yhteen, ja näin ollen laitetaan hyvä kiertämään tuomalla käytäntö ja tutkimus yhteen.
Poikkitieteellinen lähestymistapa johtaa tavoitteisiin, sillä ilman yhteistyötä vastaavanlainen hanke ei
olisi mahdollinen.”

Kestäviä kaupunkeja maankäyttöpolitiikan avulla

Hankkeella on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä tämänhetkiseen maankäyttöpolitiikkaan
tarvitaan muutoksia, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saadaan toteutumaan. ”Historiallisesti
katsottuna kaupungit ovat onnistuneet kasvamaan, mutta negatiivisia oheisvaikutuksia ei ole
onnistuttu samassa suhteessa pienentämään. Jotta mitenkään päästään kestävään yhteiskuntaan
seuraavan 20-30 vuoden aikana, täytyy kaupungistumisen negatiivisia vaikutuksia pystyä radikaalisti
pienentämään” sanoo Junnila.

Hänen mukaansa hankkeessa on ennen muuta kyse kaupungistumisen voimistumisesta ja siitä,
miten kaupunkeja tulisi kehittää, niin että kaikki kolme kestävän kehityksen tavoitetta saadaan
toteutumaan. Ongelmana tällä hetkellä on, että niitä kaikkia johdetaan erillisesti, eikä ymmärretä
miten yhden asian ohjaaminen maapoliittisin keinoin vaikuttaa toiseen asiaan. Hankkeen myötä
pyritään löytämään kestävä tapa kehittää kaupunkeja maankäyttöpolitiikan keinoin tutkimuksen ja
käytännön yhdistyessä toteutuksessa.