SmartLand tutkimukselta odotetaan perusteita maapolitiikan muutokseen – tutkimus pyrkii huomioimaan myös tulosten hyödyntämisen haasteet

31.3.2021

Mia Toivanen, tutkimuksen vuorovaikutusvastaava

 

SmartLandin tavoitteena on tuottaa konkreettista ja helposti sovellettavaa tietoa maankäyttöpolitiikan kehittämiseksi asuntomarkkinat, segregaatio ja hiilineutraalius huomioiden. Haluamme varmistaa, että tutkimuksella on merkitystä. Siksi kysyimme alkuvuonna vuorovaikutuskumppani-kaupungeiltamme näiden kokemuksia tutkimuksen tähänastisten toimenpiteiden hyödyllisyydestä ja tutkimuksen viestinnästä. Samalla kokosimme odotuksista ja tarpeista tutkimukselle, tulevien toimiemme tueksi. Tutkimuksen vuorovaikutuskumppaneita ovat 30 suurinta kuntaa. Vastaajien asiantuntemusaloja olivat kaupunki- ja / tai liikennesuunnittelu, kiinteistöjenhallinta, maapolitiikka, asuminen ja energia- ja hiilineutraalius.

 

Tutkimuksen vuosiseminaaria, osahankkeiden työpajoja ja haastatteluihin osallistumista pidettiin pääasiassa vähintään jonkin verran hyödyllisinä. Keskeisimmiksi hyödyiksi nousivat tutkimuksen tarjoamat uudet näkökulmat. Olemme kuntien mielestä onnistuneet erityisesti tuomaan kansallista vertailutietoa ja tukemaan kuntia kansallisen ja kansainvälisen kehitystilanteen hahmottamisessa. “Omien ajatusten parempi jäsentyminen, boksin ulkopuolelta ajattelu.” näkemys toistui usein.

 

Tutkimustiedon hyödyntäminen omassa kaupungissa vaatii perehtymistä ja totuttujen käytäntöjen uudistamista. Haasteiksi nousivat eri käytäntöjen soveltuvuus. Erikokoiset kunnat kohtaavat erilaisia ongelmia. Myös väkiluvultaan kasvavien ja taantuvien kuntien erilaiset tilanteet on tärkeää huomioida. Käytännön ongelmaksi nousee työn kuormitus, ”Päivittäisessä työssä ei tule pohdittua tekemisiään laajemmin”.

 

Tutkimukselta odotetaan jatkossa erityisesti lisätietoa maapolitiikan soveltamisesta erilaisissa ympäristöissä, samoin odotetaan tietoa päätöksenteon ja muutoksen perustaksi. Myös konkreettisia työkaluja, mittareita ja menetelmiä kaupungin kehityksen arvioimiseksi ja hiilineutraaliuden lisäämiseksi toivottiin. Avoimen ja puolueettoman keskustelun tärkeys nousi useissa vastauksissa.

 

Pyrimme jatkossa kohdentamaan myös viestintää saadun palautteen perusteella. Tällä hetkellä seurataan erityisesti uutiskirjettä, verkkosivuja ja blogeja.

 

Vaikuttava maankäyttöpolitiikka edellyttää kunnan eri toimialojen yhteistyötä. Tämä vaatii yhteistä strategista suunnittelua ja toimintamallien tuulettamista. Huhtikuun blogissa paneudutaankin integratiivisen maankäyttöpolitikan näkökulmiin.

 

Suurkiitos vielä kaikille vastanneille. Jos kysely ei tavoittanut sinua alkuvuodesta tai et ennättänyt kertoa näkemyksiäsi, ota ihmeessä yhteyttä! Keskustelemme mielellämme kuntien kokemuksista ja tutkimuksemme hyödyntämisen näkökulmista!