SmartLand -tutkimus starttasi – Tutkimuksen monialaisuudelta odotetaan konkreettista apua kestävän kaupunkikehityksen haasteisiin

SmartLand -tutkimuksen tutkijat ja vuorovaikutuskumppanit kokoontuivat joulukuun 2019 alussa yhteen keskustelemaan maankäyttöpolitiikan suurimmista haasteista ja tutkimukselta odotettavista työkaluista näiden ratkaisemiseksi.

Tutkimuksen teemat – asumisen saatavuus ja hinta, eriytymiskehitys ja asuntokannan ja asuinalueiden hiilidioksidipäästöt – vaativat tutkijoilta täysin uudenlaista yhteistyötä. Samaan hallinnon rajojen rikkomiseen haastettiin myös kunnat.

Eniten keskustelua tapahtumassa käytiinkin maapolitiikan kokonaisnäkemyksen tarpeesta ja osa-alueiden yhteisvaikutusten ymmärtämisen tarpeesta. Myös suunnittelun lyhytnäköisyyden nähtiin parantuvan ratkaisujen kokonaisvaikutusten näkemisen myötä.

Kaupunkien uudistamiseen tarvitaan uusia näkökulmia

Tutkimukselta toivottiin konkreettisia työkaluja ja suosituksia suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kestävän kaupunkikehityksen näkökulman painottamisen toivottiin tuovan uusia näkökulmia uudistamiseen.

Maankäyttöohjelmat eivät usein nykyisellään pysty ottamaan joustavasti kantaa kohtuuhintaisuuden, päästöjen ja eriytymisen kasvaviin ongelmiin. Tarvitaan eri näkökulmat huomioivien työkalujen yhdistelmä. Oman kaupungin toimintatapojen ravistelemiseksi toivottiin esimerkkejä muista kaupungeista.

Yhteistyötä on hyvä jatkaa nyt luodun yhteisen pohjan myötä. Tavataan koko verkoston kanssa ensi lokakuussa!

Tilaisuudesta antaa mielellään lisätietoa:

Mia Toivanen

040 5667536

mia@owalgroup.com