Puurakentaminen

Miksi ja miten puurakentaminen?, Seppo Junnila 09.03.2022 Miksi ja miten puurakentaminen_Seppo Junnila_DEMOS nöyrä puu

Kohti hiilineutraalia kaupunkirakennetta (ENG), Seppo Junnila 15.11.2021

Carbon Neutral Urban Form 15Nov2021 Junnila EnvironmentalResearch

Puurakennukset luovat arvoa kiinteistömarkkinoilla (ENG), Seppo Junnila 07.10.2021

TimberTransition Webinar 07Oct2021 by Junnila

Kestävä pientalorakentaminen, Seppo Junnila 14.09.2021

Kestävä pientalorakentaminen 14Sep2021 Kuntapäättäjät Webinaari by Junnila

Taloudellinen motivaatio puurakentamiseen, Seppo Junnila 26.05.2021

Taloudellinen motivaatio puurakentamiseen 2021May26 Top20 kaupungit työpaja by Junnila