Seppo Junnila

Vihreä murros – kiinteistösektorin raikas uudistaja

10.5.2022

Seppo Junnila, Professori, kiinteistöliiketoiminta, Aalto-yliopisto

 

Monet talouden sektorit ovat aikojen saatossa tarjonneet ratkaisuja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi, mutta epäonnistuneet tehtävässä. Vihreä siirtymä onkin mahdollista ainoastaan, jos kiinteistö- ja rakennusala ottaa johtajuuden siirtymän toteuttamisessa.

 

Alalla on hallussaan tarvittavat muutostekijät: rahoituksen laaja saatavuus, vihreät teknologiat, kuluttajien kiinnostus sekä asumisen ja elämäntavan suunnittelun ratkaisut.

 

Vihreä murros kiinteistösektorilla koostuu loppujen lopuksi yksinkertaisista asioista. Siihen tarvitaan hajautetun ja tehokkaan energiantuotannon ja varastoinnin teknologioita, älykkäiden kiinteistöjen kytkemistä alustoiksi, kiinteistöjen pääoma-arvon hyödyntämistä muutoksen kannattavaan rahoittamiseen, tila- ja materiaaliresurssien käytön tehostamista, hiiltä varastoivia rakennusmateriaaleja sekä kestävän elämäntavan suunnittelua osaksi ihmisten arkipäivää.

 

Käytännössä vihreän siirtymän suurimpana haasteena tuntuukin olevan toimialan konservatiivinen ja riskejä välttävä toimintakulttuuri. Samaan aikaan alalla tosin hämmästellään tuottavuuden huonoa kehitystä.

 

Meidän täytyisikin muistuttaa mieliimme, että taloudessa riskin kasvattaminen yleensä lisää toiminnan tuotto-odotuksia, ja että innovaatiot ovat keskeinen osa menestystä markkinataloudessa.

 

Vihreä murros on ainutlaatuinen mahdollisuus kiinteistösektorille. Rohkeat uudistajat muuttavat toimialan pelisääntöjä. Vanhat toimintamallit eivät enää menesty vihreässä taloudessa.

 

Rakennetun ympäristön ammattilaisille jääkin oikeastaan vain yksi suuri kysymys pohdittavaksi – tulevatko rohkeat uudistajat toimialan sisältä vai sen ulkopuolelta, koska vihreä murros tulee joka tapauksessa.