Yhteystietoja

Junnila Seppo

Konsortion johtaja, Professori Kiinteistötalous

Ekroos Ari

Professori, Talousoikeus

Falkenbach Heidi

Apulaisprofessori, Kiinteistötalous

Häkkänen Martti

Yliopistonlehtori, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Krigsholm Pauliina

Tutkijatohtori, Kiinteistötalous

Kuronen Matti

Asiantuntija

Lönnroth Tea

Tohtorikoulutettava, Kiinteistötalous

Nuikka Milka

Hallinnolliset asiat

Oikarinen Elias

Professori, Kiinteistötalous

Puustinen Tuulia

Tutkijatohtori, Kiinteistötalous

Räsänen Satu

Asiantuntija

Seppälä Janne

Tohtorikoulutettava

Staffans Aija

Johtava tutkija

Talvitie Ilmari

Tohtorikoulutettava

Toivanen Mia

Tutkijatohtori, Sidosryhmävastaava

Yhteistyökumppanit